Supermarkten

Ten behoeve van diverse supermarktondernemers verricht WIT Retail Vastgoed de volgende werkzaamheden:

 • Huurprijstoetsing
 • Analyse servicekosten afrekening
 • Contractonderhandelingen
 • (Her)ontwikkeling onroerend goed
  • Initiatief
  • Haarbaarheidsanalyse
  • Realisatie
  • Oplevering
 • Aanhuur winkelruimten
 • Verhuur winkelruimten aan derden