WIT Retail Vastgoed is een all-round vastgoed specialist.
Theo Wit logo small

over WIT

Theo Wit is sinds 2011 actief met zijn bedrijf
WIT Retail Vastgoed. Bij franchiseorganisatie C1000 (voorheen Schuitema) legde Wit onder andere de basis voor zijn huidige werkzaamheden.

Bij C1000 heeft hij bij de vastgoedafdeling diverse management functies vervuld, waarbij zowel de belangen van de huurder (franchisegever) als die van de supermarktondernemer (franchisenemer) werden behartigd.

In opdracht van (institutionele) beleggers was Wit in de functie van directeur Real Estate Development bij Shopping Center Management (thans CBRE) verantwoordelijk voor het leiden van diverse (her)ontwikkeling- en adviesprojecten. Tevens was hij hierbij verantwoordelijk voor een deel van de beheerportefeuille.

Theo Wit
Theo Wit logo small

waarom WIT

Theo Wit zet met WIT Retail Vastgoed zijn verworven kennis en jarenlange ervaring in om u te ontzorgen als het om (winkel) vastgoed gaat. Wit weet wat er bij retailers, ondernemers en vastgoed eigenaren speelt. Theo Wit is daarmee een professionele partner die u in het vastgoedtraject bijstaat, adviseert en uw belangen voorop stelt. Hij kan u bijstaan in diverse vastgoed aangelegenheden (zoals (her) ontwikkelingsprojecten, de aan/verkoop van onroerend goed, het aanhuren van winkelruimten en RO (ruimtelijke ordening) issues). Met andere woorden: WIT Retail Vastgoed komt op voor de belangen van u als retailer c.q. huurder!

Wit heeft regelmatig contact en overleg met vertegenwoordigers van retailorganisaties. Samen delen zij hun kennis van ontwikkelingen in de markt. Zo kunt u er als opdrachtgever op vertrouwen dat de kennis van WIT Retail Vastgoed up-to-date is en dat u altijd op een adequate en een op uw situatie afgestemd advies kunt rekenen.

 

WIT activiteiten

  • Vestigingsplaatsonderzoek
  • Locatie keuze
  • Aanhuur panden
  • Onderhandelen
  • Beoordelen overeenkomsten
  • Juridisch advies
  • Begeleiding van vastgoedprocessen
  • Herontwikkelingsprojecten
  • Analyse vastgoedportefeuille

 

Theo Wit logo small

werkwijze

De advisering wordt voorafgegaan door een intakegesprek waarin Wit een analyse maakt van wat u nodig hebt aan advies en begeleiding. Dit gesprek is kosteloos. Als voor beide partijen duidelijk is waar de opdracht precies uit bestaat, stelt Wit een offerte met (indien wenselijk) een planning op. Zo weet u als opdrachtgever exact wat u kunt verwachten.

In overleg met u bepalen we of het wenselijk c.q. noodzakelijk is om specifieke kennis in te huren. U kunt dan denken aan kennis op juridisch en fiscaal gebied evenals op het gebied van vastgoed (architect en bouwbegeleiding) en retail (formule-ontwikkeling en marktonderzoek). WIT Retail Vastgoed beschikt over een uitgebreid netwerk binnen zowel de vastgoedsector als de retailbranche waarmee kan worden samengewerkt.

De begeleiding door WIT Retail Vastgoed kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid, onafhankelijkheid en professionaliteit. Het grote voordeel voor u is dat u één aanspreekpunt heeft.


WIT Retail Vastgoed werkt voor retailers c.q. ondernemers werkzaam in zowel de food (o.a. supermarkten) als non-food (o.a. electronica en bouwmarkten).

spacer

Door een uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van supermarkten, franchise- en retailorganisaties en ontwikkelprocessen is WIT Retail Vastgoed in staat om gebruikers en ondernemers, retailers en vastgoedeigenaren op een adequate wijze bij te staan bij diverse vastgoedaangelegenheden en – projecten.

Theo Wit logo small

expertise

Theo Wit van WIT Retail Vastgoed bekleedde meer dan 25 jaar diverse functies in de (retail) vastgoed branche, voor zowel beleggers als gebruikers (retailers) en heeft zodoende een groot netwerk opgebouwd. Wit weet hoe een ontwikkelaar respectievelijk belegger denkt en handelt. Dat geldt eveneens voor franchiseorganisaties. Zo is Wit voor u als gebruiker c.q. ondernemer de juiste persoon om u op adequate wijze bij te staan op het gebied van vastgoedaangelegenheden.

U gaat als (retail)ondernemer vaak langjarige verplichtingen aan. Deze kunnen zowel betrekking hebben op franchise- als vastgoed (huur/koop)overeenkomsten. Het opstellen en het beoordelen van deze overeenkomsten vraagt om specifieke expertise en diepgaande kennis. WIT Retail Vastgoed is hierbij de passende partner voor ondersteuning en advies.

 

Theo Wit logo small

projecten

WIT Retail Vastgoed werkt voor retailers c.q. ondernemers werkzaam in zowel de food (o.a. supermarkten) als non-food (o.a. electronica en bouwmarkten). Opdrachtgever kan zowel de franchisegever als franchisenemer zijn.

Daarnaast wordt in voorkomende gevallen opdrachten uitgevoerd voor (particuliere) beleggers c.q. winkeleigenaren.

Meer projecten
Theo Wit logo small

contact

 
WIT retail vastgoed
 
Theo J.G. Wit
Adres
Bramerveld 40
 
2151 LC Nieuw Vennep
 

/ WIT Retail Vastgoed © 2015    
/ Ontwerp   Inge Ontwerpt    
/ Development   JB2.nl